Novinky News
2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005
28.12.2008
Absolvovali jsme další trénink coursingu v Kralupech. Zúčastnilo se pět krátkosrstek: Nela, Bela, Grace, Skip, Odie a také Sabiny podengové. Odie splnil podmínky pro získání coursingové licence.
28 Dec 2008
We've been to another coursing event in Kralupy. There were five smooth collies: Nela, Bela, Grace, Skip, Odie and Sabina's podengos. Odie fulfilled the conditions for recieving a coursing license.
24.12.2009 Veselé Vánoce! Merry Christmas! 24 Dec 2009
6. - 7.12.2008
Halové závody - O Kozinův čakan, Horšovský Týn (rozhodčí: Z.Spolek). Skip vyhrál v sobotu součty Agility + Jumping. V naší první zkoušce LA3 se nedařilo, konkrétně vedení psa na dlouhou ruku za kladinou. V neděli jsme měli ve zkoušce a v Agility po dvou chybách, Jumping bez chyby, ale až 7.místo.
6 - 7 Dec 2008
Indoor competition, Horsovsky Tyn (judge: Z. Spolek). Skip won the Agility + Jumping totals on saturday. Regrettably we had less luck in our first LA3 exam, especially with leading the dog on a longer distance around a dogwalk. On sunday we had two mistakes both in Exam and Agility. Jumping was clean, but it sufficed only for 7th place.
29. - 30.11.2008
Sraz majitelů a přátel krátkosrstých kolií 2008 aneb Sosák k sosáku sedá, Horka nad Moravou. Programem i účastí krátkosrstých kolií nabitý (rekordních 66 KK) dvoudenní sraz, pořádaný tentokrát v jezdecké hale, se povedl! Každý si tady mohl se svojí kraťandou vyzkoušet spoustu aktivit (agility, přivolání na čas, obrany, hru zvanou "tuneliáda", stopy), podívat se na ukázky tance se psem a poslušnosti, vyslechnout přednášku předního odborníka na oftalmologii MVDr.Beránka nebo jen tak přihlížet a popovídat s kamarády. Všechny soutěže byly také oceněny, včetně soutěže o největšího sympaťáka srazu:-) . Výsledky a fotky z této akce najdete ZDE.
29 - 30 Nov 2008
Smooth-collie owners meet-up 2008, Horka upon Morava. Weekend packed with action and smooth-collies (66 smoothies - a record!). All the action took place indoors in a riding-hall. Everyone could try various activities (agility, fetch, defense, 'tunnel' game, track tracing...) or watch dog dancing and obedience or attend a presentation of renowed ophtalmology specialist MVDr. Beranek or just hang with friends. All competitions were awarded, including the weekends' most likeable collie. Results and photos HERE.
16.11.2008
Absolvovali jsme další trénink coursingu v Kralupech. Odie splnil dva licenční běhy a potvrdil nám, že coursing je jeho oblíbená disciplína.
16 Nov 2008
We've been to another coursing event in Kralupy. Odie had two license runs and confirmed, that coursing is his favorite discipline.
1.11.2008
Halové dvojzkoušky - Villa Gineta, Masečín (rozhodčí: Z.Spolek). Se Skipem jsme jednu zkoušku zaběhli bezchybně a bylo z toho 1.místo (z 19 psů kat LA2) a jednou jsme se diskli. Týna běžela s Grace svoje první oficiálky. Jednu zkoušku LA1 dokončily s chybou a dvěma odmítnutími na Dobře, ve druhé se bohužel diskly. Holky to mají o to těžší, že Grace u nás nežije trvale - Týna ji má jen v tréninku :-) ale jde jim to spolu moc dobře! FOTKY.
1 Nov 2008
Indoor double-exams - Villa Gineta, Masecin (judge: Z. Spolek) Skip had one flawless run, he placed 1st among 19 LA2 dogs and unfortutantely was disqualified on the other run. Tyna and Grace ran their first official competition, they finished with one mistake and two refusals, still with rating Good. Then they disqualified themselves too. Altough they have a bit difficult, since Grace does not live with us. Tyna is only her agility trainer, but still - they get on very well together. PHOTOS.
26.10.2008
Před časem jsme s oběma našimi psy zkusili disciplínu zvanou coursing. Protože je to hodně bavilo, přihlásili jsme se v rámci Memoriálu K.Grünwalda pořádaného Czech Coursing Clubem na licenční a tréninkové běhy. Skip běžel dvakrát v páru se sparing partnerkou Mighty´s Spring Meadow Beatrix Lady - Belinkou a splnil tak podmínky pro vydání coursingové licence. Odie si zkusil sólo běh a běh v páru s fenkou Anabela of Bohemia Balada - Nelinkou. Dokázal nám, že běh za střapcem ho rozhodně bere :-) Více o coursingu ZDE. Fotky.
26 Oct 2008
We have tried a new discipline - called coursing - with both our dogs some time ago. Because they had enjoyed it a lot, we applied to some training and licence runs during K. Grünwald memorial held by Czech Coursing Club. Skip ran twice with Mighty´s Spring Meadow Beatrix Lady "Bela" as his sparing partner and so he fulfilled the conditions for recieving a coursing license. Odie also tried a solo run and a run in pair with Anabela of Bohemia Balada "Nela". He has proved, that running after a lure is a real thrill for him. Photos.
4.10.2008
GrAnt Prix Bohemia Alké - Měchenice. Moc zajímavé parkury stavěl a posuzoval ruský rozhodčí pan Mikhail Kirillov. První den se nám se Skipem nedařilo, ale druhý den zaběhl bezchybný jumping (4.místo) a zkoušku LA2 (1.místo). Tímto splnil podmínky pro přestup do LA3. Odie zaběhl v sobotu jako jediný z kat. Large bezchybný jumping, ale stačilo to díky trestným bodům za čas až na třetí místo (pouze o 1,35 sec). Konkurence však byla přímo hvězdná :-)
4 Oct 2008
GrAnt Prix Bohemia Alké - Mechenice. Some very interesting parcours were built and judged by Mr. Mikhail Kirillov from Russia. We did not have much luck on the first day, but we had a clean run in jumping (4th place) and LA2 exam (1st place) the day after. That was the last condition for Skip to fulfill before transferring to LA3 category. And Odie was the only one to have a clean run in saturday's LA jumping, but it sufficed only for 3rd place due to recieving some time penalty (just 1,35 sec). But the competition was extremely tight though.
20.9.2008
Oficiální Mistrovství ČR v agility kolií 2008. OSA Snoopy Dubenec se již tradičně ujala pořadatelství závodů agility, v rámci kterých se hodnotilo zvlášť pořadí kolií krátkosrstých a zvlášť dlouhosrstých. Krásné poháry a diplomy věnoval závodníkům Klub chovatelů kolií a šeltií Praha. Letos se zúčastnilo rekordních 9 krátkosrstých kolií (KK) a 6 dlouhosrstých (DK). Mistry republiky se stali Girlie Krásná Louka (KK) s Luckou Ondruškovou a Baron Britt Ronna Bohemia (DK) s Olgou Sidimákovou. Skipovi se nepodařilo obhájit loňské prvenství, ale konkurence roste a tak jsme skončili na 5.místě, Odie s Týnou na 7. místě. Výsledky -  videa -  fotky.
20 Sep 2008
Official Czech agility championship of collies. It was traditionally held by OSA Snopy Dubenec. The competition had two categories - one for rough collies and one for smooth collies. This year 9 smooth collies and 6 rough collies took part, that is more than in all previous years. All winners recieved beautiful prizes, which were sponsored by Czech Collie and Sheltie Club. The winners are Girlie Krasna Louka (smooth) with Lucka Ondruskova and Baron Britt Ronna Bohemia (rough) with Olga Sidimakova. Skip did not manage to win this year, but the competition is growing stronger, so we finished 5th. Odie with Tyna placed 7th. Results -  videos -  photos.
7.9.2008
Mistrovství ČR v agility, Mladá Boleslav 6.-7.9.2008.
Skip se umístil celkově na 15.místě v kategorii Large - Individual (součet Jumping+Agility, 107 startujících psů). V sobotním Jumpingu jsme měli shozené 2 poslední překážky v důsledku přílišného zrychlení psovoda před cílem :-) a v nedělním Agility opět jedna shozená laťka, tentokrát na zdvojeném skoku.
V závodě čtyřčlenných družstev se našemu týmu Delikventi (ve složení 2 border collie, australský ovčácký pes a krátkosrstka) bohužel nepodařilo udržet 10.místo z 27 zúčastněných družstev z prvního dne. V Agility družstev jsme se Skipem měli jednu skočenou zónu na Áčku (opět díky chybě psovoda), ale v Jumpingu se nám podařil čistý běh. Posuzovali rozhodčí Kees Stoel (NL) a Jon G.Olsen (NOR). Výsledky ZDE. Fotky jsou ve fotogalerii.
7 Sep 2008
CZ Agility Championship 2008, Mlada Boleslav 6-7th September.
Skip placed 15th in Large category - individuals (out of 107 dogs). On Saturday jumping we had 2 faults, just because we had ran way too fast on last two jumps. On Sunday agility we also had one dropped bar, on double jump this time.
Our team Delikventi (2 border collies, 1 australian shepherd and 1 collie smooth) unfortunately did not manage to keep 10th place of 27 total. In agility of teams Skip had one fault, but in jumping he had no faults at all.
The judges were Kees Stoel from Netherlands and Jon G.Olsen from Norway.
Results HERE. Photos are in photogallery.
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
16.8.2008 10.-16.8. - Tábor ve výcvikovém středisku Amonra Čebín Martiny Klimešové zakončený neoficiálními závody. Týna cvičila s Odiem a s Grace von dem Eisvogel.
Fotky ze závodů jsou ve fotogalerii.
10-16th September - Week at Amonra agility training camp led by Martina Klimesova, there was also an unoficial agility competition at the end. Tyna trained with Odie and with Grace von dem Eisvogel.
Photos from agility competition are in photogallery.
16 Aug 2008
obrázek obrázek obrázek
26.7.2008 S kraťandami na hrad aneb výlet za Lichnickou paní! Nádhernou trasu pro nás tradičně vybírali pan Bílek s Farem a Ouředníkovi (ch.s.Krásná Louka).
Fotky jsou ve fotogalerii.
Smooth collies meeting and trip to castle Lichnice. A beautiful route was planned by Mr. Bilek with Faro and Ourednik family (Krasna Louka kennel), as usual. Photos are in photogallery. 26 Jul 2008
12.7.2008 6.-12.7. - Agility tábor ve Dvoře Králové pod vedením trenérů Ireny Kochové a Pavla Koška. Tábora se zúčastnilo 8 krátkosrstek: Bodie, Hawky, Rocky, Dejča, Girlie, Fido, Skip a Odie. 6-12th July - Agility Camp in Dvur Kralove, led by Irena Kochova and Pavel Kosek. Eight smooth collies took part in this Agility Camp: Bodie, Hawky, Rocky, Dejca, Girlie, Fido, Skip a Odie. 12 Jul 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
5.7.2008 Agility závody ve Dvoře Králové - Opsion001:
Skip byl 1. v Agility (open) a 2. v Jumpingu,
Odie 2. ve zkoušce LA1.
Agility competition in Dvur Kralove - Opsion001:
Skip was 1st in Agility (open) and 2nd in Jumping,
Odie was 2nd in LA1.
5 Jul 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
22.6.2008 Agility závody v Plzni (21.-22.června):
Skip byl v sobotu 1. ve zkoušce LA2 a 3. v Jumpingu.
Týna se zúčastnila s Grace závodu začátečníků.
Agility competition in Pilsen (21-22 June):
Skip was 1st in LA2 and 3rd in Jumping on Saturday.
Tyna with Grace took part in beginners category.
22 Jun 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
8.6.2008 Agility závody na Soukeníku (Tábor 7.-8.června):
Týny první běh s fenou Grace von dem Eisvogel (půjčená od Sabiny Havlíčkové), v závodě začátečníků doběhly na 4.místě.
V sobotu byl Skip 2. ve zkoušce LA2 a v neděli také 2. ve zkoušce a 3. v Jumpingu.
Agility competition at Soukenik (in Tabor 7-8 June):
Tyna's first run with Grace von dem Eisvogel (owned by Sabina Havlickova) in beginners category. They placed 4th.
Skip finished on 2nd place both on Sunday and Saturday in LA2 and 3rd in Jumping on Sunday.
8 Jun 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
25.5.2008 O víkendu 24.-25.května jsme se zúčastnili luxusních závodů :-) na Rozkoši u České Skalice, pořádaných klubem agility Sultánci Havlovice.
Fotky jsou ve fotogalerii.
At the weekend 24/25 May we took part in awesome competition at Rozkos near Ceska Skalice, hosted by Agility Club Sultanci Havlovice.
Photos are in photogallery.
25 May 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
10.5.2008 Se Skipem jsme byli na závodech agility v Lysé nad Labem, vyhrál zkoušku LA2.
Fotky jsou ve fotogalerii.
We took part in agility competition in Lysa nad Labem with Skip, he won category LA2.
Photos are in photogallery.
10 May 2008
7.5.2008 Přidány nové fotky z Klubové výstavy v Řepči. New photos from Club Dogshow were added. 7 May 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek
3.5.2008 Klubová výstava v Řepči:
Odie CAC, Klubový vítěz; Skip CAC
Club Dogshow in Repec:
Odie CAC, Club Winner; Skip CAC
3 May 2008
29.4.2008 Přidány nové fotky z agility závodů.
(České Budějovice 20.4.2008)
New photos from agility competition were added.
(Ceske Budejovice 20 Apr 2008)
29 Apr 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek
20.4.2008 Zúčastnili jsme se agility závodů a výstavy v Českých Budějovicích. Odie získal na výstavě CAC a splnil podmínky pro udělení titulu Český šampion. We took part in agility competition and international dogshow in Ceske Budejovice. Odie won CAC and fulfilled conditions for Czech Champion. 20 Apr 2008
18.4.2008 Přidány nové fotky z kraťandího výletu.
(Ptice 30.3.2008)
New photos from walk with smoothies were added.
(Ptice 30 Mar 2008)
18 Apr 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
14.4.2008 Navštívili nás Skipova sestra Kelly (Ellen Krásná Louka) a Odieho syn Bonario z Roztockého zámku. Společně jsme byli na příjemné vycházce. Skip's sister Kelly (Ellen Krasna Louka) and Odie's son Bonario z Roztockeho zamku paid us a visit. We went for a nice walk together. 14 Apr 2008
13.4.2008 Přidány nové fotky z agility závodů.
(Soběslav 6.4.2008)
New photos from agility competition were added.
(Sobeslav 6 Apr 2008)
13 Apr 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek
6.4.2008 Zúčastnili jsme se agility závodů v Soběslavi. We took part in agility competition in Sobeslav. 6 Apr 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
30.3.2008 Poslední březnovou neděli jsme vyrazili na kraťandí výlet do okolí Ptic. Sešlo se celkem sedm krátkosrstek: Jim, Andy, Nela, Lili, Abigale, Skip a Odie. Počasí nám přálo, a tak se pejskové i vykoupali. Last Sunday of March we were on a trip with smoothies round the village Ptice. There were seven smooth collies: Jim, Andy, Nela, Lili, Abigale, Skip and Odie. We were lucky with weather and dogs even took a bath. 30 Mar 2008
obrázek obrázek obrázek
25.3.2008 O víkendu 15.-16.3. jsme se zúčastnili halových závodů v Horšovském Týně. Odiemu s Týnou se podařilo vyhrát sobotní i nedělní zkoušku kategorie LA1. Fotky jsou ve fotogalerii. At the weekend 15/16 March we took part in indoor agility competition in Horsovsky Tyn. Odie with Tyna won category LA1 on Saturday and Sunday too. Photos are in photogallery. 25 Mar 2008
obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek
4.1.2008 Přidány nové fotky Andyho a dalších Odieho štěňátek. New photos of Andy and other Odie's puppies were added. 4 Jan 2008
obrázek obrázek obrázek
1.1.2008 Přejeme Vám šťastný Nový rok 2008 We wish you happy New Year 2008 1 Jan 2008
♡2004-2014 Ivan Růžička, copying is an act of love